forms of activism


SUBBA GHOSH


MADHVI PAREKH


MADHVI PAREKH

PROBIR GUPTA

WALTER D’SOUZA

WALTER D’SOUZA

WALTER D’SOUZA

WALTER D’SOUZA

WALTER D’SOUZA

WALTER D’SOUZA

PRASHANT PANJIAR

REENA SAINI KALLAT

ARPITA SINGH

INDER SALIM

RIYAS KOMU

TUSHAR JOAG

SAMIT DAS

PARTHIV SHAH

PARTHIV SHAH

ARPANA CAUR

RAVI AGARWAL

SHARMILA SAMANT

VASUDHA THOZUR

INDER SALIM

GIGI SCARIA

GULAMMOHAMMED SHEIKH

ARUNKUMAR H.G.

AYISHA ABRAHAM

VIBHA GALHOTRA

SHAMSHAD

SUDHIR PATWARDHAN

SUDHIR PATWARDHAN

SUDHIR PATWARDHAN

VASUDEVAN AKKITHAM

ARPANA CAUR

REENA SAINI KALLAT

REENA SAINI KALLAT

REENA SAINI KALLAT

REENA SAINI KALLAT

REENA SAINI KALLAT

JITISH KALLAT

PUSHPAMALA N.

SHEBA CHHACHHI

GAURI GILL

JEHANGIR JANI

JEHANGIR JANI

JEHANGIR JANI

JEHANGIR JANI

JEHANGIR JANI

RAM RAHMAN

SABA HASAN

SABA HASAN

SABA HASAN

B.V. SURESH

Press Coverage


The Hindu, Indian Express

Indian Express

BACK